Apsveikums


“Un mīļākais ciemiņš, kas atjāja,
Bij sniedziņš uz balta zirdziņa.
Bet viesi vislielākās godībās
Bij Ziemsvētki rakstītās kamanās.”
/Aspazija/

Klusus un miera pilnus Ziemassvētkus!
Stipru veselību, radošumu un veiksmi Jaunajā gadā!

Vēl Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola