AKCMV aicina darbā personāla speciālistu


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (reģ. nr. 90000077378) aicina pieteikties darbā

personāla speciālisti(u)

Galvenie pienākumi:

 • Pārvaldīt un īstenot ikdienas darbā darba tiesisko attiecību plānošanas, dibināšanas, uzturēšanas (t.sk. darba un atpūtas laika uzskaiti, motivēšana, stimulēšana, vērtēšana, kvalifikācijas pilnveide,
  psihoemocionālās higiēnas u.c. realizēšanu) un darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu.
 • Sastādīt tipveida līgumus: darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, pakalpojuma līgums.
 • Būt par saturisko un metodisko atbalstu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem personāla jautājumos.
 • Sagatavot personāllietvedības dokumentu projektus un veikt personāllietvedības uzskaiti “Horizon” sistēmā.
 • Ikmēneša atskaišu sagatavošana par personāla darbu, sagatavojot to “Horizon” personāla uzskaites modulī, nosūtot uz WinSCP programmatūru.
 • Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, plānot un koordinēt skolas darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesu novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā “NEVIS”.
 • Veikt skolas arhīva atbildīgās personas pienākumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasmes:

 • pārzināt un pielietot zināšanas personāla vadībā un spēja atbalstīt ar personālvadības zināšanām un iemaņām kolēģus;
 • pielietot darbā biroja tehniku – kopētājs, skeneris, dators un vēlme apgūt citas mūsdienīgas tehnoloģijas;
 • lietvedības prasmes un labas datorprasmes – Word, Excel, PowerPoint un tiešsaistes programmu lietošana;
 • personālvadības elektronisko sistēmu – “Horizon”, WinSCP lietošana tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli;
 • vēlamas sarunvalodas prasmes vismaz vienā svešvalodā;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē.

Piedāvājam:

 • estētisku, sakārtotu darba vidi atvērtā birojā;
 • iespēju strādāt interesantu, aizraujošu un izaicinājumiem pilnu darbu turklāt iespēju robežās attālināti;
 • darba samaksu par pilnu darba laiku (1 slodze) – EUR 750,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu akcmv@akcmv.gov.lv līdz 2021.gada  20.jūnijam. Tālrunis informācijai 29445381.