Skolas kolektīvi


Skolas mācību darbā un koncertdzīvē aktīvi darbojas vairāki, tradīcijām bagāti un pieredzējušu pedagogu vadīti muzikāli kolektīvi.

 


 

Pūtēju orķestris, vada skolotājs Aivars Radziņš                                                        Koris, vada skolotāja Iveta Lapiņa

puteji                                                                                                  


Koklētāju ansamblis, vada skolotāja Ilze Žvarte                                                Stīgu orķestris, vada skolotājs Andris Riekstiņš                        

kokles_ansamblis