Pedagogi


2016./2017. mācību gadā kopā skolā strādā 71 pedagogs. Visiem pedagogiem ir Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.
Skolas vadība veicina skolotāju tālākizglītību, rosina un meklē iespējas pedagogu meistarības pilnveidošanā:

– skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
– skolā notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa;
– skolotāji regulāri dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem, tiekoties audzēkņu konkursos uc;

Kopš 2013.gada A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors ir Vigo Račevskis.