Nodaļas un pedagogi


2017./2018. mācību gadā kopā skolā strādā 71 pedagogs. Visiem pedagogiem ir Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.
Skolas vadība veicina skolotāju tālākizglītību, rosina un meklē iespējas pedagogu meistarības pilnveidošanā:

– skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
– skolā notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa;
– skolotāji regulāri dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem, tiekoties audzēkņu konkursos uc;

Kopš 2013.gada A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors ir Vigo Račevskis.

TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne
Pedagogi Specialitāte
Aija Bārdiņa Klavierspēle
Lauma Gaile Klavierspēle
Vineta Golubkova Akordeona spēle
Juris Griņevičs Klavierspēle
Māra Hauka Klavierspēle
Anžela Iļjina Klavierspēle
Dana Java Klavierspēle
Anda Kalniņa Klavierspēle
Jana Karabeļņikova Klavierspēle
Inta Kārkliņa Klavierspēle
Lelde Krastiņa Klavierspēle/Ērģeļspēle
Gaida Kurcena Klavierspēle
Ilze Mazkalne Klavierspēle
Guntars Mazkalns Klavierspēle
Irita Merga Klavierspēle
Guna Rācene Klavierspēle
Sandra Tamane Klavierspēle/Ērģeļspēle
Benita Zvīgule Klavierspēle
PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītājs Aivars Radziņš
Pedagogi Specialitāte
Sandis Bārdiņš Trombona spēle
Jānis Bērtiņš Klarnetes spēle
Elita Ezermale Flautas spēle
Pauls Gendrikovs Fagota spēle
Jānis Jansons Saksofona spēle
Tabita Marhela Flautas spēle
Tālivaldis Narvils Fagota spēle
Vigo Račevskis Sitaminstrumentu spēle
Ināra Rubīna Flautas spēle
Aivars Radziņš Trompetes spēle
Jānis Špacs Sitaminstrumentu spēle
Zintis Žvarts Saksofona spēle
STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītāja Ilze Petrovska
Pedagogi Specialitāte
Agnis Krūzītis Vijoles spēle
Ieva Lapšāne Kokles spēle
Imalda Pabiāna Vijoles spēle
Ilze Petrovska Čella spēle
Andris Riekstiņš Vijoles spēle
Fiona Mary Vilnīte Vijoles spēle
Elita Zviedrāne Ģitāras spēle
Ilze Žvarte Kokles spēle
VOKĀLĀS MŪZIKAS NODAĻA
nodaļas vadītāja Dace Balode
Pedagogi Specialitāte
Dace Balode Dziedāšana
Ilona Tauniņa Runas kultūra
KORDIRIĢENTU NODAĻA
nodaļas vadītājs Ivars Rausis
Pedagogi Specialitāte
Iveta Lapiņa Kora diriģēšana
Līga Priedīte Kora diriģēšana
Ivars Rausis Kora diriģēšana
POPULĀRĀS UN DŽEZA MŪZIKAS NODAĻA
nodaļas vadītāja Ināra Rubīna
Pedagogi Specialitāte
Krišjānis Bremšs Džeza sitaminstrumentu spēle
Viktors Eunapu Džeza ģitārspēle
Rūdolfs Macats Džeza klavierspēle
Toms Mikāls Džeza klavierspēle
Ināra Rubīna Džeza dziedāšana
Zintis Žvarts Džeza saksofona spēle
DEJAS NODAĻA
nodaļas vadītājs Andis Kozaks
Pedagogi Specialitāte
Sandra Bārtniece Deja
Guna Ezermale Deja
Nauris Miķelis Goba Deja
Andis Kozaks Deja
Anna Annele Lazdiņa Deja
Jānis Rukmanis Deja
Edīte Štrauha Deja
MŪZIKAS TEORIJAS NODAĻA
nodaļas vadītāja Sandra Dzelzkalēja
Pedagogi Specialitāte
Arta Apsīte Mūzikas teorijas priekšmeti
Sandra Dzelzkalēja Mūzikas teorijas priekšmeti
Iveta Kārkliņa Mūzikas teorijas priekšmeti
Iveta Lapiņa Mūzikas teorijas priekšmeti
Ilona Pakalne Mūzikas teorijas priekšmeti
Anitra Rause Mūzikas teorijas priekšmeti
Ludmila Sniedze Mūzikas teorijas priekšmeti
Elita Zviedrāne Mūzikas teorijas priekšmeti
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU NODAĻA
nodaļas vadītāja Zinta Bāliņa
Pedagogi Specialitāte
Zinta Bāliņa Angļu valoda
Gunta Bērziņa Latviešu valoda
Inga Ivanova Ekonomika
Inese Lazdiņa Matemātika
Aleksandrs Markulis Informātika
Jutta Medne Krievu valoda
Vija Rozentāle Kulturoloģija
Zane Rozīte Sports
Marina Strade Dabaszinības
Liene Veitnere Itāļu valoda