Metodiskais darbs


Kopš 2006.gada A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola ir 28 Vidzemes novada mūzikas skolu metodiskais centrs. Metodiskā centra darbības galvenie virzieni ir:

  • sadarbība ar Vidzemes reģiona mūzikas skolām, skolu direktoriem;
  • pedagogu tālākizglītība, meistarklases un kvalifikācijas celšanas kursi;
  • valsts konkursu kārtu organizēšana;
  • A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas konkursu organizēšana;
  • Vidzemes mūzikas skolu nodaļu vecāko klašu audzēkņu koncertu koordinēšana;
  • Vidzemes mūzikas skolu talantīgo audzēkņu koncerta “Vidzemes talanti” organizēšana;