Konkursi un semināri


2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

09.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena Nolikums
24.04.2019. Metodiskā diena izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle”
Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņiem un pedagogiem
Nolikums
17.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa

Arhīvs