Konkursi un semināri


2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

22.02.2019. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss „DZIESMU PUTENIS” Nolikums
Pieteikuma anketa
22.02.2019. International Competition of Jazz and Popular Music singers
„DZIESMU PUTENIS”
Rules of competition
Application form
01.03.2019. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
veltīts komponista 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
01.03.2019. Alfreds Kalnins’ International Competition of Young Vocalists
dedicated to the composer’s 140th anniversary
Rules of competition
Application form
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 1
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 2
30.03.2019. Mazo vokālistu konkurss “Cēsu Cālis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa
09.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena Nolikums
17.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa

Arhīvs