Konkursi un semināri


2017./2018.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

05.04.2018. Seminārs mūzikas izglītības teorētisko mācību priekšmetu pedagogiem Informācija
20.04.2018. Izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts un seminārs pedagogiem Informācija
21.04.2018. Mazo vokālistu konkurss “Cēsu Cālis – 2018″” Nolikums
Pieteikuma anketa
25.04.2018. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis 2018” Nolikums
Pieteikuma anketa
23.11.2018. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Nolikums (LV)
Pieteikuma anketa (LV)
23.11.2018. IX Alfreds Kalnins’ International competition of Young Pianists Rules of competition
Application form
Compositions created by composer A.Kalnins

Arhīvs