Konkursi un semināri


2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

05.02.2019. Solo dziedāšanas konkurss „VIDZEMES CĪRULĪŠI”
veltīts komponista Alfrēda Kalniņa 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
15.02.2019. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss „DZIESMU PUTENIS” Nolikums
Pieteikuma anketa
15.02.2019. International Competition of Jazz and Popular Music singers
„DZIESMU PUTENIS”
Nolikums
Pieteikuma anketa
01.03.2019. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
veltīts komponista 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
01.03.2019. Alfreds Kalnins’ International Competition of Young Vocalists
dedicated to the composer’s 140th anniversary
Rules of competition
Application form
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 1
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 2
17.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa

Arhīvs