Kompetenču centrs


Saskaņā ar Kultūras Ministrijas izstrādāto kultūrizglītības reformu plānu, Profesionālās izglītības kompetenču centru ar specializāciju mūzikā un skatuves mākslā Vidzemē plānots izveidot Cēsīs, kas veidojas par vienu no vadošajām kultūras industriju pilsētām Latvijā. Jau daudzus gadus Cēsīs notiek ikgadējais Mākslas festivāls, darbojas Vidzemes koncertzāle „Cēsis”.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola nākotnē būs skola, kas ne tikai nodrošina spēcīgu akadēmiskās mūzikas izglītību (sadarbībā ar profesionālu mūzikas kolektīvu “Vidzemes kamerorķestris”), bet arī ļauj skolas audzēkņiem turpināt radošo izaugsmi Cēsīs, iegūstot pirmā līmeņa augstāko izglītību mūzikas un dejas pedagoģijā (sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāli). AKCMV ir topošo mūzikas pedagogu “inkubators”, nodrošinot viņu piesaisti Vidzemes reģiona darba tirgum (izglītības iestādēm u.c.).

AKCMV kā kompetenču centrs, kurā būs pieejams plašs metodiskais materiāls, inovatīvi izglītības moduļi, kvalitatīva infrastruktūra un mūsdienīgs aprīkojums, veidosies par nozīmīgu kultūrizglītības centru ne vien Vidzemes mūzikas skolu audzēkņiem, mūzikas un dejas pedagogiem, bet tas varēs piedāvāt arī plašu izglītības pakalpojumu klāstu ikvienam sabiedriskajā sektorā strādājošajam, īpašu uzmanību pievēršot reģiona izglītības un kultūras iestādēs strādājošajiem, kā arī Dziesmu svētku kustības veidotājiem reģionā   – amatiermākslas kolektīvu vadītājiem (kordiriģentiem, deju kolektīvu vadītājiem, ērģelniekiem uc). Tā kā AKCMV jau ir veiksmīga pieredze mācību procesā integrējot audzēkņus ar īpašām vajadzībām, jaunās izglītības programmas (tai skaitā multimediju klases piedāvājums) būtu jāveido pieejams arī audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, veicinot iekļaujošas kultūrizglītības attīstību. Uzlabojot skolas mācību vidi,   L.Kalēju ielas 4 ēkā izveidojot mūsdienīgu multimediju klasi un skaņu studiju, kā arī izglītības moduļus multimediju apgūšanā, kas dotu iespēju multimediju programmu apgūt ne tikai AKCMV audzēkņiem, bet arī ikvienam interesentam (reģiona pašvaldības, kultūras centru darbinieki, mūzikas un dejas pedagogi uc).