Kontakti


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Raunas iela 12-2,
Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101
Tālrunis 64125385
Mob. tālrunis 29445381
Dežuranta tālrunis 64119923

Skolas darba laiks:
Raunas ielā 12-2, Cēsīs no plkst. 7.30 līdz 21.30
Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs no plkst. 12.00 līdz 19.00

Administrācijas darba laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00

 


Rekvizīti
Reģ.Nr.90000077378
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV54TREL2220520005000


Direktors Vigo Račevskis
vigo.racevskis@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob.tālr. 26399070


Sekretāre Elīna Enīte
administrācijas tālrunis: 64125385, mob.tālr. 29445381
Dežuranta tālrunis: 64119923
E-pasts akcmv@akcmv.gov.lv

e-adrese


Direktora vietniece mācību darbā Irita Merga
e-pasts macibu.dala@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 27846767


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas struktūrvienības
Mūzikas skola vadītājs Guntars Mazkalns
e-pasts guntars.mazkalns@akcmv.gov.lv
mob. tālr. 26184315
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dežuranta tālrunis: 64122587


Saimniecības daļas vadītāja Zigrīda Grundule
e-pasts saimnieciba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 26424466


Galvenā grāmatvede Alla Keomeģe
e-pasts gramatvediba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Personāla speciāliste Ella Frīdvalde-Andersone
e-pasts personala.dala@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Projektu vadītāja Elīna Eglīte
e-pasts eliina.egliite@gmail.com
tālr. 64125385


Kultūras pasākumu organizatore Inga Kreile
e-pasts inga.kreile@gmail.com
tālr. 64125385


Metodiķe Ija Groza
e-pasts metodikis@akcmv.gov.lv
mob. tālr. 29287585


Bibliotekāre Rasma Šilinska
e-pasts biblioteka@akcmv.gov.lv


Par datu drošību atbildīgā persona:
SIA Sertifikācijas centrs
Pārstāvis Viktorija Gulbe, mob.t.25913701 viktorija@persc.lv

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos Ivars Rausis
e-pasts ivars.rausis@akcmv.gov.lv

Medmāsa Sanita Jansone

Palasta iela 15, Cēsis.
Darba laiks klātienē kabinetā:
Pirmdien no plkst. 12:00-17:00
Otrdien no plkst. 9:00-16:00
Trešdien no plkst. 9:00-15:00

mob.tālr. 20238743 – saziņai darba dienās no plkst. 8:00 – 17:30.


Mūzikas vidējās profesionālās izglītības programmu vadītāji:

 

Taustiņinstrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Ilze Mazkalne
Mob.tālr. 29441483

Pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs Aivars Radziņš
Mob.tālr. 26314527

Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Ilze Petrovska
Mob.tālr. 28661871

Vokālās mūzikas izglītības programmas vadītāja Dace Balode
Mob.tālr. 29489390

Diriģēšanas izglītības programmas vadītājs Ivars Rausis
Mob.tālr. 28380752

Populārās un džeza mūzikas izglītības programmas vadītāja Ināra Rubīna
Mob.tālr. 26485354

Mūzikas teorijas nodaļas vadītāja Sandra Dzelzkalēja
Mob.tālr. 26481661