Kontakti


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Mūzikas vidusskolas kancelejas tālrunis: 64125385, mob.tālr. 29445381
Dežuranta tālrunis: 64119923
Juridiskā adrese: Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
E-pasts akcmv@akcmv.gov.lv

Direktors Vigo Račevskis
vigo.racevskis@akcmv.gov.lv
tel. 64125385

 

Bērnu mūzikas skola
Struktūrvienības vadītājs Guntars Mazkalns
akcmv@akcmv.gov.lv
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dežuranta tālrunis: 64122587


Rekvizīti

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Jur. adrese: Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Reģ.Nr.90000077378
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV54TREL2220520005000