Kontakti


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Raunas iela 12-2,
Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101
Tālrunis 64125385
Mob.tālrunis 29445381
Dežuranta tālrunis 64119923


Rekvizīti
Reģ.Nr.90000077378
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV54TREL2220520005000


Direktors Vigo Račevskis
vigo.racevskis@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob.tālr. 26399070


Sekretāre Elīna Enīte
administrācijas tālrunis: 64125385, mob.tālr. 29445381
Dežuranta tālrunis: 64119923
E-pasts akcmv@akcmv.gov.lv


Direktora vietniece mācību darbā Ilze Vadze
e-pasts akcmv@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 27846767


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas struktūrvienības
Mūzikas skola vadītājs Guntars Mazkalns
e-pasts guntars.mazkalns@akcmv.gov.lv
mob. tālr. 26184315
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dežuranta tālrunis: 64122587


Saimniecības struktūrvienības vadītāja Zigrīda Grundule
e-pasts saimnieciba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 26424466


Galvenā grāmatvede Alla Keomeģe
e-pasts gramatvediba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Personāla speciāliste Gunta Šķestere
e-pasts akcmv@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Projektu vadītāja Elīna Eglīte
e-pasts eliina.egliite@gmail.com
tālr. 64125385


Kultūras pasākumu organizatore Inga Kreile
e-pasts inga.kreile@gmail.com
tālr. 64125385