Iepirkumi


Datums                             Nosaukums                                                                               Dokuments


06.10.2016.                       Līgums Nr. 09-2016 Iepirkumam KM AKCMV 2016/01       Līgums


06.10.2016.                       Līgums Nr. 08-2016 Iepirkumam KM AKCMV 2016/01       Līgums


06.10.2016.                       Līgums Nr. 07-2016 Iepirkumam KM AKCMV 2016/01       Līgums


23.09.2016.                       “Jaunu mūzikas instrumentu iegāde un piegāde                 Nolikums

                                            Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai”

                                            Iepirkuma identifikācijas Nr. KM AKCMV 2016/01


21.09.2015.                       Līgums Nr. KM AKCMV 2015/01                                              Līgums


21.09.2015.                       Lēmums par mūzikas instrumentu iegādi                             Lēmums


16.09.2015.                       Līgums Nr. KM AKCMV 2015/01                                              Līgums


16.09.2015.                       Iepirkuma komisijas lēmums                                                   Lēmums

                                            Iepirkumam Nr. KM AKCMV 2015/01


07.09.2015.                       “Jaunu pūšaminstrumentu un klavieru iegāde un                Nolikums

                                            piegāde Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas

                                            vajadzībām”

                                            Iepirkuma identifikācijas Nr. KM AKCMV 2015/01


Arhīvs

Flīģeļu piegāde Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai

Pasažieru mikroautobusa iegāde

Apmeklētāju krēslu iegāde Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas vajadzībām

Rullo žalūziju iegāde

Iepirkums par transporta pakalpojumiem

Mūzikas instrumentu iegāde

Timpānu iegāde

Iepirkums KM AKCMV 2014/1 “Transporta pakalpojumui Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai”

Iepirkuma KM AKCMV/2014-01 līgums

Iepirkumaa KM AKCMV/2014-01 līgums Nr.6

Malkas, akmeņogļu iepirkums

Mūzikas instrumentu iegāde

Malkas, akmeņogļu iepirkums

Transporta pakalpojumi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņiem