Bērnu mūzikas skola


 

Kā iestāties Bērnu mūzikas skolā?

Muzikāls ir katrs bērns, tāpēc galvenais priekšnoteikums, kļūstot par mūzikas skolas audzēkni, ir vēlēšanās muzicēt un interese par konkrētu mūzikas instrumentu.

Lai iestātos mūsu skolā, bērnam jābūt vismaz 7 gadus vecam. Uzņemšanas pārbaudījumi notiek divreiz gadā – jūnija sākumā un augusta beigās. Pirms uzņemšanas notiek konsultācijas.

Uzņemšanas pārbaudījums nav sarežģīts. Tajā ir jānodzied dziesma, jānoplaukšķina ritms un jāatšķir skaņu augstumi. Pārbaudījumā valda labvēlīga gaisotne.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai iestātos skolā, ir dzimšanas apliecības kopija un iesniegums.

Mācību maksa 2016./2017.māc.g. ir 9 EUR mēnesī. Mācības notiek pēcpusdienā.


Izglītības programmas

Bērnu Mūzikas skolā tiek piedāvātas 6 akreditētas izglītības programmas:

  • Taustiņinstrumentu (mācību ilgums 8 gadi)
  • Stīgu instrumentu (mācību ilgums 8 gadi)
  • Pūšamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi)
  • Sitamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi)
  • Populārā un džeza mūzika (mācību ilgums 6 gadi)
  • Kora klase (mācību ilgums 8 gadi)

Kāpēc ir svarīgi mācīties mūziku?

Mūzika veicina vienu no būtiskākajām cilvēka spējām – radošumu. Vēl vairāk, bērns, apgūstot mūziku, attīsta visus intelekta veidus – gan lingvistisko, gan loģiski matemātisko, gan saskarsmes un citus. Tieši mūzika ir instruments, kas palīdz līdzsvaroti attīstīt abas smadzeņu puslodes. Mūzikas klausīšanās, kāda instrumenta spēle un apgūšana ir “problēmu risināšanas” aktivitāte. Kā mūzikas klausīšanās, tā muzicēšana nozīmē sistēmu atrašanu vai veidošanu un problēmu risināšanu. Mūzikas apgūšana veicina mērķtiecību, attīsta koncentrēšanās prasmi un bagātina emociju pasauli. Muzikālā izglītība ir pamats harmoniskas personības izaugsmē.