Cēsu Mūzikas skola


Kā iestāties Cēsu mūzikas skolā?

Muzikāls ir katrs bērns, tāpēc galvenais priekšnoteikums, kļūstot par mūzikas skolas audzēkni, ir vēlēšanās muzicēt un interese par konkrētu mūzikas instrumentu.

Lai iestātos mūsu skolā, bērnam jābūt vismaz 7 gadus vecam. Uzņemšanas pārbaudījumi notiek divreiz gadā – jūnija sākumā un augusta beigās. Pirms uzņemšanas notiek konsultācijas.

Uzņemšanas pārbaudījums nav sarežģīts. Tajā ir jānodzied dziesma, jānoplaukšķina ritms un jāatšķir skaņu augstumi. Pārbaudījumā valda labvēlīga gaisotne.

Lai iestātos skolā, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāuzraksta iesniegums.

Mācības notiek pēcpusdienā.


Izglītības programmas

Bērnu Mūzikas skolā tiek piedāvātas 6 akreditētas izglītības programmas:

  • Taustiņinstrumentu (mācību ilgums 8 gadi) klavieres|akordeons
  • Stīgu instrumentu (mācību ilgums 8 gadi) čells|ģitāra|kokle|vijole
  • Pūšamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi) eifonijs|fagots|flauta|klarnete|saksofons|trombons|trompete|tuba
  • Sitamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi)
  • Populārā un džeza mūzika (mācību ilgums 6 gadi)
  • Kora klase (mācību ilgums 8 gadi)

Nodaļas un pedagogi

TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne
Pedagogi Specialitāte
Aija Bārdiņa Klavierspēle
Lauma Gaile Klavierspēle
Vineta Golubkova Akordeona spēle
Māra Hauka Klavierspēle
Anžela Iļjina Klavierspēle
Dana Java Klavierspēle
Anda Kalniņa Klavierspēle
Lelde Krastiņa Klavierspēle/Ērģeļspēle
Gaida Kurcena Klavierspēle
Ilze Mazkalne Klavierspēle
Guntars Mazkalns Klavierspēle
Irita Merga Klavierspēle
Sandra Tamane Klavierspēle/Ērģeļspēle
Benita Zvīgule Klavierspēle
PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītājs Aivars Radziņš
Pedagogi Specialitāte
Jānis Bērtiņš Klarnetes spēle
Elita Ezermale Flautas spēle
Pauls Gendrikovs Fagota spēle
Jānis Jansons Saksofona spēle
Tabita Marhela Flautas spēle
Tālivaldis Narvils Fagota spēle
Ināra Rubīna Flautas spēle
Aivars Radziņš Trompetes spēle
Jānis Špacs Sitaminstrumentu spēle
Zintis Žvarts Saksofona spēle
STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA
nodaļas vadītāja Ilze Petrovska
Pedagogi Specialitāte
Agnis Krūzītis Vijoles spēle
Ieva Lapšāne Kokles spēle
Imalda Pabiāna Vijoles spēle
Ilze Petrovska Čella spēle
Andris Riekstiņš Vijoles spēle
Fiona Mary Vilnīte Vijoles spēle
Elita Zviedrāne Ģitāras spēle
Ilze Žvarte Kokles spēle
POPULĀRĀS UN DŽEZA MŪZIKAS NODAĻA
nodaļas vadītāja Ināra Rubīna
Pedagogi Specialitāte
Krišjānis Bremšs Džeza sitaminstrumentu spēle
Rūdolfs Macats Džeza klavierspēle
Ināra Rubīna Džeza dziedāšana
Zintis Žvarts Džeza saksofona spēle
MŪZIKAS TEORIJAS NODAĻA
nodaļas vadītāja Iveta Kārkliņa
Pedagogi Specialitāte
Arta Apsīte Mūzikas teorijas priekšmeti
Iveta Kārkliņa Mūzikas teorijas priekšmeti
Iveta Lapiņa Mūzikas teorijas priekšmeti
Ilona Pakalne Mūzikas teorijas priekšmeti
Anitra Rause Mūzikas teorijas priekšmeti
Ludmila Sniedze Mūzikas teorijas priekšmeti
Elita Zviedrāne Mūzikas teorijas priekšmeti

Visus AKCMV pedagogus skatīt šeit


Mācību maksa

Mācību maksa ir 9 EUR mēnesī.


Instrumentu noma

Ir iespējama instrumentu noma 4 EUR mēnesī.


Kāpēc ir svarīgi mācīties mūziku?

Mūzika veicina vienu no būtiskākajām cilvēka spējām – radošumu. Vēl vairāk, bērns, apgūstot mūziku, attīsta visus intelekta veidus – gan lingvistisko, gan loģiski matemātisko, gan saskarsmes un citus. Tieši mūzika ir instruments, kas palīdz līdzsvaroti attīstīt abas smadzeņu puslodes. Mūzikas klausīšanās, kāda instrumenta spēle un apgūšana ir “problēmu risināšanas” aktivitāte. Kā mūzikas klausīšanās, tā muzicēšana nozīmē sistēmu atrašanu vai veidošanu un problēmu risināšanu. Mūzikas apgūšana veicina mērķtiecību, attīsta koncentrēšanās prasmi un bagātina emociju pasauli. Muzikālā izglītība ir pamats harmoniskas personības izaugsmē.


Kontakti

Skatīt šeit