UzņemšanaAlfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2020./2021. mācību gadam

izglītības programmās (klātienē):

 • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons, ērģeles)
 • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass, kokle, ģitāra)
 • pūšamo instrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, mežrags, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
 • sitamo instrumentu spēle
 • kora diriģēšana
 • vokālā mūzika
 • populārā un džeza mūzika

Uzņem audzēkņus pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves, ar priekšzināšanām mūzikas nozarē.


Mācību ilgums
 • audzēkņiem ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
 • audzēkņiem ar vidējo izglītību – 3 gadi

 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 1. Iesniegums (iesnieguma veidlapa pieejama šeit)
 2. Izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu;
 3. Jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība;
 4. 4 foto, 3×4 cm;
 5. Izziņa par veselības stāvokli (27/u)

Iesniegums un skanētie dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 20. augusta plkst. 11.00, sūtot elektroniski uz e-pastu akcmv@akcmv.gov.lv

Vairāk informācijas pa tālruni 27846767, 64125385 vai rakstot uz e-pastu akcmv@akcmv.gov.lv


Audzēkņus nodrošina ar stipendiju uz vispārējiem noteikumiem un kopmītnēm.