Uzņemšana


 

 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2022./2023. mācību gadam

izglītības programmās (klātienē):

  • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons, ērģeles)
  • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass, kokle, ģitāra)
  • pūšamo instrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, oboja, mežrags, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
  • sitamo instrumentu spēle
  • kora diriģēšana
  • vokālā mūzika
  • populārā un džeza mūzika

Uzņem audzēkņus pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves, ar priekšzināšanām mūzikas nozarē.


Konsultāciju grafiks 2022./2023. māc. g. reflektantiem

Datums Konsultācija Laiks

Vieta

04.02.2022. Solfedžo un mūzikas literatūra Plkst. 17:00 Tiešsaiste, iepriekš piesakoties mājaslapā ej.uz/konsultācijas 2022
26.02.2022. Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga Iepriekš vienojoties ar specialitātes pedagogu Klātiene
04.03.2022. Solfedžo un mūzikas literatūra Plkst. 17:00 Tiešsaiste, iepriekš piesakoties mājaslapā ej.uz/konsultācijas 2022
26.03.2022. Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga Iepriekš vienojoties ar specialitātes pedagogu Klātiene
01.04.2022. Solfedžo un mūzikas literatūra Plkst. 17:00 Tiešsaiste, iepriekš piesakoties mājaslapā ej.uz/konsultācijas 2022
14.05.2022. Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga
Konsultācija solfedžo
Konsultācija mūzikas literatūrā
Plkst. 10:00-11:20 Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga
Plkst. 11:30 Konsultācija solfedžo un mūzikas literatūrā
Klātiene, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas ielā 12-2, Cēsis, iepriekš piesakoties mājaslapā ej.uz/konsultācijas 2022 līdz 2022. gada 12.maijam.
04.06.2022. Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga Plkst. 10:00-12:00 Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga Klātiene, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas ielā 12-2, Cēsis, iepriekš piesakoties mājaslapā ej.uz/konsultācijas2022 līdz 2022. gada 2.jūnijam.
21.06.2022. Iestājeksāmens  Plkst. 10.00 Klātiene, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas ielā 12-2, Cēsis, iepriekš obligāti piesakoties mājaslapā ej.uz/AKCMV_uznemsana līdz 2022. gada 17. jūnijam.
22.08.2022. PAPILDUZŅEMŠANA
Iestājeksāmens
 Plkst. 10.00 Klātiene, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Raunas ielā 12-2, Cēsis

Audzēkņus nodrošina ar stipendiju uz vispārējiem noteikumiem un dienesta viesnīcu.


Mācību ilgums
  • audzēkņiem ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
  • audzēkņiem ar vidējo izglītību – 3 gadi

Vairāk informācijas pa tālruni 27846767, 29445381, 64125385 vai rakstot uz e-pastu akcmv@akcmv.gov.lv


Uzņemšanas noteikumi 2022. gada reflektantiem

Iestājeksāmenu prasības 2022./2023. māc.g.