Reflektantiem


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2017./2018. mācību gadam

izglītības programmās (klātienē):

 • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons, ērģeles)
 • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass, kokle, ģitāra)
 • pūšamo instrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, mežrags, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
 • sitamo instrumentu spēle
 • kora diriģēšana
 • vokālā mūzika
 • populārā un džeza mūzika
 • deja (kvalifikācija – deju kolektīva repetitors),
  jauna programma, nav nepieciešamas priekšzināšanas mūzikā
Uzņem audzēkņus pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves, ar priekšzināšanām mūzikas nozarē.
Mācību ilgums
 • audzēkņiem ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
 • audzēkņiem ar vidējo izglītību – 3 gadi

ATVĒRTO DURVJU DIENA 14.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 21.00.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI notiks otrdien, 2017. gada 27. jūnijā plkst. 10:00

Iesniegumi par uzņemšanu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā tiek pieņemti no 5. līdz 27. jūnijam

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Iesniegums (iesnieguma veidlapas pieejamas akcmv.gov.lv sadaļā Veidlapas vai mūzikas vidusskolas kancelejā, iesniedzot dokumentus);
 2. Izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības iegūšanu;
 3. Jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība;
 4. 4 foto, 3×4 cm;
 5. Izziņa par veselības stāvokli (27/u)

Audzēkņus nodrošina ar stipendiju uz vispārējiem noteikumiem.

Informāciju var saņemt mūzikas vidusskolas mācību daļas kabinetā Raunas ielā 12-2, Cēsīs, LV-4101.

Ir iespēja sarunāt individuālas konsultācijas ar jebkuras specialitātes pedagogiem, iepriekš sazvanoties pa tālruni 27846767 vai sazinoties elektroniski pa e pastu: akcmv@akcmv.gov.lv.