Reflektantiem


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2019./2020. mācību gadam

izglītības programmās (klātienē):

 • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons, ērģeles)
 • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass, kokle, ģitāra)
 • pūšamo instrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, mežrags, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
 • sitamo instrumentu spēle
 • kora diriģēšana
 • vokālā mūzika
 • populārā un džeza mūzika
 • deja

Uzņem audzēkņus pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves, ar priekšzināšanām mūzikas nozarē.


Mācību ilgums
 • audzēkņiem ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
 • audzēkņiem ar vidējo izglītību – 3 gadi

Papilduzņemšana mācībām Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notiks 2019. gada 27. augustā plkst. 13.00.
Prioritāra uzņemšana specialitātē DEJA.


IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 1. Iesniegums (iesnieguma veidlapas pieejamas akcmv.gov.lv sadaļā Veidlapas vai mūzikas vidusskolas kancelejā, iesniedzot dokumentus);
 2. Izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu;
 3. Jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība;
 4. 4 foto, 3×4 cm;
 5. Izziņa par veselības stāvokli (27/u)

Audzēkņus nodrošina ar stipendiju uz vispārējiem noteikumiem un kopmītnēm.

Informāciju var saņemt mūzikas vidusskolas mācību daļas kabinetā Raunas ielā 12-2, Cēsīs, LV-4101, tālrunis 27846767.