Reflektantiem (Uzņemšana)


 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2023./2024. mācību gadā

pēc vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves ar priekšzināšanām mūzikas nozarē šādās izglītības programmās:

 • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons)
 • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kokle, ģitāra)
 • pūšamo instrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons, oboja, fagots, mežrags, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
 • sitamo instrumentu spēle
 • diriģēšana
 • vokālā mūzika
 • populārā un džeza mūzika (klavieres, dziedāšana, ģitāra, sitaminstumenti, klarnete)

Konsultācijas notiks klātienē Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, 2023. gada 28. janvārī, 25. februārī, 25. martā, 29. aprīlī un 27. maijā:

 • no plkst. 10.00 līdz 12.00 konsultācijas specialitātē (pieteikties pie izglītības programmu vadītājiem, kontaktinformāciju skatīt šeit);
 • plkst. 12.00 konsultācijas mūzikas teorētiskajos priekšmetos.

Ar izglītības programmu vadītājiem ir iespējams vienoties par individuālām konsultācijām ārpus norādītā laika.


Atvērto durvju diena notiks 2023. gada 15. martā.

Iestājpārbaudījumi notiks 2023. gada 28. jūnijā plkst. 10.00.

Iesniegumi par uzņemšanu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā tiek pieņemti no 2023.gada 3. līdz 28. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Iesniegums
 2. Izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu
 3. Jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība
 4. 4 foto, 3×4 cm;
 5. Izziņa par veselības stāvokli (27/u)

Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja pretendēt uz ikmēneša stipendiju līdz 150,00 eur saskaņā ar noteikumiem un iespēja izmantot Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcu.


Mācību ilgums
 • audzēkņiem ar pamatskolas izglītību – 4 gadi
 • audzēkņiem ar vidējo izglītību – 3 gadi

Vairāk informācijas pa tālruni 27846767 vai rakstot uz e-pastu macibu.dala@akcmv.gov.lv


Uzņemšanas noteikumi 2023. gada reflektantiem

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas iestājeksāmenu prasības 2023./2024. mācību gadam

Iesnieguma forma