RaPaPro


RaPaPro – Radošās partnerības projekti

„ALFRĒDAM KALNIŅAM – 140“ (2019. gads)

Projekts “Alfrēdam Kalniņam – 140” akcentēja, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu ir veidojuši Latvijas valsti un nesuši tās vārdu pasaulē tieši kultūras jomā. 2019. gadā dižajam latviešu komponistam Alfrēdam Kalniņam apritēja 140. gadskārta. Tā kā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai (turpmāk – AKCMV) ir gods nest komponista vārdu, skola kā pienākumu un mērķi 2019. gadam izvirzīja cieņpilni atzīmēt nozīmīgo jubileju un popularizēt Alfrēda Kalniņa vārdu un komponista devumu Latvijas valsts kultūras dzīves veidošanā 20.gs.

Projekta ietvaros 2019.gada 4.oktobrī koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē AKCMV atzīmēja nozīmīgo Alfrēda Kalniņa jubileju ar koncertu “Veltījums Alfrēda Kalniņa 140. gadu jubilejā”, kas daudzveidīgi, aptverot plašu mērķauditoriju, sniedza pienesumu sabiedrības izglītošanā par Alfrēda Kalniņa daiļradi, cieši uzsverot komponista saistību ar laika periodu, kurā viņš ir dzīvojis.
Koncertā uzstājās skolas audzēkņi un pedagogi, izpildot A.Kalniņa, viņa laikabiedru un mūsdienu autoru kompozīcijas. Pirms koncerta Ērģeļu zālē notika ievadsaruna, kurā piedalījās Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pārstāve Nata Livonska un AKCMV pedagoģes Lelde Krastiņa un Dace Balode. Sarunā tika akcentēti spilgtākie Alfrēda Kalniņa dzīves un daiļrades momenti.

Koncerts bija lielisks radošās partnerības rezultāts, jo tā veidošanā tika iesaistīti skolas audzēkņi, kuri piedalījās koncerta organizēšanā no tā plānošanas līdz norises brīdim, sadarbojoties ar konkrētās jomas profesionāļiem – skolas administrāciju, pedagogiem, vēsturniekiem, skaņu un gaismu operatoriem un pasākumu dekoratoriem. Tā bija lieliska pieredze un papildus prakse jauniešiem kultūras menedžmenta jomā. Projekts sniedza ieguldījumu arī jauniešu vēstures redzesloka paplašināšanā un lokālpatriotisma veicināšanā, gatavojoties koncertam un izzinot informāciju par Alfrēdu Kalniņu un Cēsīm kā komponista dzimto pilsētu.

2019. gada 18. un 19. oktobrī norisinājās IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno ērģelnieku festivāls. Šī festivāla laikā tika atklāta Alfrēda Kalniņa 140.gadu jubilejai veltīta izstāde “Mūziķa ceļš”, kas tapa RaPaPro projekta “Alfrēdam Kalniņam – 140” ietvaros, sadarbojoties skolai un Cēsu Vēstures un mākslas muzejam.


“PROGRAMMAS “POZITĪVISMA VĒSTNEŠI” IZVEIDE AKCMV” (2018. gads)

2018. gada nogalē skola uzsāka īstenot Kultūras ministrijas iniciētās RaPaPro programmas projektu “Programmas “Pozitīvisma vēstneši” izveide AKCMV”. Šis ir jau ceturtais projekts, ko skola ir īstenojusi programmas ietvaros. Atšķirībā no pārējiem projektiem šoreiz galvenie tā dalībnieki bija AKCMV pedagogi. Galvenā projekta ideja bija pilnveidot skolas emocionālo vidi un izveidot mehānismu, kas veicinātu pedagogu pozitīvās atgriezeniskās saites veidošanu starp mācību procesa nodrošināšanā iesaistītajām pusēm.

Projekta ietvaros novembra vidū gan vidusskolas, gan bērnu skolas posmā norisinājās aptauja audzēkņiem, lai noskaidrotu 3 pozitīvākos pedagogus AKCMV. Balsojuma rezultātā par šī gada Pozitīvisma vēstnešiem kļuva pedagogi: Jānis Jansons, Iveta Lapiņa un Anitra Rause. Katrs no Pozitīvisma vēstnešiem izveidoja grupu, kuras sastāvā bija pedagogi un administrācija. Katrai grupai bija jāsagatavo atbildes uz iepriekš uzdotiem jautājumiem, kā, piemēram: “Idejas, kā paslavēt un motivēt audzēkni”, “Kā iedvesmot audzēkni”, “Labās prakses piemēri no mācību stundām”, u.c.

Lai palīdzētu pedagogiem sagatavot atbildes uz jautājumiem projekta ietvaros notika trīs nodarbības, kuras vadīja dažādu jomu speciālisti. Psihologs un psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis stāstīja par laimi pedagoga profesionālajā darbībā, vadībzinību doktorante, vadības konsultante un biznesa attīstības trenere Ginta Krivma iepazīstināja ar praktiskiem pozitīvas komunikācijas instrumentiem un Radošās apvienības “Skudras metropole” vadītāja un producente Gundega Skudriņa stāstīja, kā veidot pozitīvu saikni ikdienas komunikācijā.

Katra grupa projekta noslēguma pasākumā prezentēja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī dalījās labās prakses piemēros ar kolēģiem. Kopumā projektā piedalījās 37 pedagogi un administrācijas pārstāvji. Projekta rezultātā visi labās prakses piemēri tiks apkopoti metodiskajā materiālā, kurš būs pieejams ikvienam pedagogam.

Dažas pedagogu atsauksmes par projektu:

“Tas bija tik vajadzīgs! Gluži kā C vitamīns!”
“Ļoti pozitīvi, tas noteikti saliedēja kolēģus. Daudz smaidu. Gaidu turpinājumu!”
“Pozitīvi. Smadzenes “ievibrē” pareizajā virzienā! Paldies! :)”
“Izcils. Kaut katru gadu…”
“Liels paldies, sen nebiju redzējusi savus kolēģus tik omulīgus.”


“SKAŅAS GARŠAS CĒSĪM” (2017. gads)

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi (CNJD) un SIA “Vinetas un Allas Kārumlāde” īstenoja radošās partnerības projektu “Skaņas garšas Cēsīm”. Projekta mērķis – attīstīt radošumu Cēsu novada jauniešos, radīt interesi par Cēsu kulinārijas mantojumu, rosināt inovatīvi domāt un izprast produkta izveides un attīstības procesu. Galvenā projekta ideja – AKCMV audzēkņi un CNJD jaunieši, sadarbojoties ar “Vinetas un Allas Kārumlādi”, radīja jaunus saldumu veidus, katru ar savu īpašo stāstu. Saldumu pagatavošanas pamatā izmantotas receptes, kuras projekta dalībnieki  uzzināja no saviem vecākiem un vecvecākiem.

Projekta darbības ilgums – no augusta līdz decembrim. Aktīvā projekta darbība sākās septembrī, kad tika komplektēta projekta komanda – jaunieši no CNJD un AKCMV. Septembrī un oktobra sākumā notika projekta sapulces un nodarbības, kurās jaunieši sadalījās darba grupās, plānoja veicamos uzdevumus. Norisinājās aktīvs darbs, izzinot receptes, izvērtējot un apkopojot tās. Oktobra beigās katra projekta grupa gatavoja saldumus pēc savām īpašajām receptēm. Praktiskās nodarbības katrai projekta grupai vadīja Cēsīs un Latvijā pazīstamas konditorejas veikala- kafetērijas “Vinetas un Allas Kārumlāde” radītājas un praktizējošas konditores Vineta Žamoidika un Alla Oldermane – Vadzinska.

Novembrī jaunieši izstrādāja prezentācijas pasākuma scenāriju un aranžēja mūziku, kā arī gatavojās radošajai darbnīcai, veidojot vizuālos materiālus receptēm, stāstu skices un muzikālos skaņdarbus. 23.novembrī projekta dalībnieki pulcējās praktiskās nodarbībās par radošajām partnerībām un dizaina domāšanu. Darbnīcā piedalījās visi projekta partneri – AKCMV un CNJD jaunieši, un SIA “Vinetas un Allas Kārumlāde” vadītājas Alla Oldermane – Vadzinska un Vineta Žamoidika. Lektoru Barbaras Ābeles un Vinetas Kreigeres vadībā projekta dalībnieki radoši modelēja     produktu dizaina izveidi, rakstīja stāstus, kā arī prezentēja jau projektā padarīto.

Decembra sākumā ciešā sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Vinetas un Allas Kārumlāde” tika gatavoti saldumi un radīts to  iepakojums. 14.decembrī notika projekta noslēguma – produktu prezentācijas- pasākums. Tajā jaunieši pedagogiem, vecākiem, vecvecākiem un citiem lūgtiem viesiem prezentēja radītos kārumus. Produktu prezentācijas stāsti, siltā, sirsnīgā atmosfēra apņēma klātesošos skaņu un garšas saskaņā, atklājot jauno produktu līniju. Pasākumā muzikālie priekšnesumi mijās ar  garšīgu kārumu izbaudīšanu, uzburot nebijušu muzikālas kafejnīcas noskaņu Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Kamerzālē.

Projekta rezultātā radīti 8 jauni saldumi, gatavoti pēc senām receptēm, tās izmēģinot un uzlabojot. 3 kārumiem tika izveidotas iepakojuma dizaina skices, savukārt vienam produktam – speciāli izstrādāts dizains. Šie kārumi tālāk tiks virzīti “Kārumlādes” produkcijas klāsta papildināšanai.

AKCMV un CNJD jauniešiem bija iespēja iepazīt produkta radīšanas ciklu, sākot no idejas līdz realizācijai, iegūstot pamatzināšanas produkta tapšanā, kā arī tā pārdošanā. Mūzika un tās izpildīšana arī ir produkts/pakalpojums, un bieži vien jaunie mūziķi neaizdomājas par to, ka viņiem savs „produkts/pakalpojums”  jāmāk pārdot un jāspēj aprēķināt tā izmaksas un vērtību.

Gan AKCMV, gan CNJD jauniešiem projekts sniedza iespēju iepazīt Cēsu pilsētas iedzīvotāju paaudžu vēsturi un tradīcijas caur kulinārijas un mūzikas prizmu, tādējādi iepazīstot jaunas vērtības un gūstot atziņas par tradīciju saglabāšanas un turpināšanas nozīmīgumu.

“Kārumlāde” ieguva četrus jaunus produktus, ar ko papildināt savu produkcijas klāstu. Tā kā uzņēmums jau ilglaicīgi ražo dažādus saldumus ar Cēsu simboliem, projekta rezultāts ir turpinājums konditorejas iesāktajam pilsētas popularizēšanas darbam. Kārumi ir ar savu īpašo, senatnīgo stāstu, kas nodots no paaudzes paaudzei un ir raksturīgs Cēsu pilsētai un tās iedzīvotājiem.


“SKAŅAS PLENĒRS” (2016. gads)

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un filmu studiju “Elm Media” 2016./2017. māc.g. īstenojusi radošās partnerības projektu “Skaņas plenērs”. Projekta mērķis bija radīt video klipu par Cēsu Pils parku, iepazīstināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņus ar režisora, video operatora, skaņu operatora un producenta profesiju.

Projekta laikā 11 audzēkņi apguva teorētiskās apmācības pirms video klipa veidošanas nometnes. Apmācību cikls tika īstenots piecās nodarbībās audiovizuālās, vēstures un dabaszinātņu jomas profesionāļu vadībā.

  • 04.2016. Kas ir parks? (Parka koncepts. Parka vēsture.), eksperte – Ilze Māra Janelis, dārzu un parku pētniece.
  • 04.2016. Parks un daba (koki, putni, dzīvā daba), eksperte – Maija Grandāne, bioloģe, arboriste, Viesturs Vintulis, sikspārņu pētnieks.
  • 05.2016. Parks un cilvēki (parka funkcijas, parka iespējamās problēmas un izaicinājumi – sabiedriskā kārtība? Pieejamība? Piesārņojums? Drošība? utml..), eksperts – Andris Klepers, Vidzemes augstskolas pasniedzējs.
  • 05.2016. Lēmums: filmas tēma. Diskusija par scenārija līnijām, eksperts – kinorežisors Kaspars Goba.
  • 06.2016. No kā sastāv filma – ar ko sākt? (ievads kino producēšanā).

Laika posmā no 27.06.2016. līdz 02.07.2016. Ruckas mākslas rezidenču centrā norisinājās projekta praktiskās nodarbības: audzēkņi radoši un intensīvi strādāja pie video klipa tapšanas. Nedēļas laikā tapa gan scenārijs, gan kadrējums, gan arī uzfilmēts un samontēts parka video. Audzēkņi guva jaunu pieredzi darbojoties kino jomā, it īpaši, pavadot laiku ar jomas profesionāļiem un gūstot ieskatu un zināšanas skaņas un video montāžas procesos.

Video klipa prezentācija notika 2016.gada 10.septembrī “Kultūrvēsturiskā mantojuma dienā”  un saņēma pozitīvas atsauksmes gan no projektā iesaistītajām personām, gan  cilvēkiem no malas. Prezentācijas laikā audzēkņi dalījās ar savu pieredzi, stāstot par filmas tapšanas gaitu.


“RITUMS” (2014. gads)

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, sadarbībā ar Cēsu Profesionālo vidusskolu un aušanas darbnīcu “Vēverīšas”, 2014./2015. mācību gadā īstenoja Kultūras ministrijas iniciēto Radošās partnerības projektu “Ritums”. Projekta laikā abu skolu jaunieši ieguva jaunas prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas viņu nākotnes profesionālajās gaitās. Visa pirmā semestra garumā 7 AKCMV audzēkņi un 7 CPV audzēkņi, kopā ar pedagogiem apguva mūzikas instrumentu izgatavošanas pamatiemaņas un strādāja ritma nodarbībās. Projekta ietvaros jaunieši guva ieskatu arī tautas mākslas tapšanā, paši iemēģinot audēja arodu un noklausoties vairākas izzinošas lekcijas. Visvairāk jauniešus aizrāva projekta laikā notikusī mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo Operu un radošās ritma meistarklases Latvijā labi zināmu sitaminstrumentālistu vadībā. Nils Īle, Rihards Zaļupe, Dzintars Vīksna un Miguel Andres Hernandez Giraldi vadībā.