Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītie projekti


Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

No 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 1.oktobrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 3000 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās divas digitālās klavieres un vienu klasisko akustisko ģitāru.

Iegādātie instrumenti tiks izmantoti izbraukuma koncertu nodrošināšanai un izglītības programmu attīstībai. Populārās un džeza mūzikas nodaļas audzēkņi aktīvi koncertē un piedalās konkursos, līdz ar to ansamblim ir nepieciešamas digitālās klavieres tieši izbraukuma koncertu nodrošināšanai. Šādu kvalitatīvu digitālo klavieru iegāde ir nozīmīga arī klavierspēles specialitātes audzēkņiem, jo tad šīs specialitātes audzēkņi var īstenot koncertdarbības projektus koncertvietās, kur nevar nodrošināt instrumentus atbilstošā kvalitātē.

Ģitāras spēles klase skolā sāka darbu 2004. gadā. Sākumā ģitārspēli apguva neliels skaits audzēkņu, bet, pateicoties pedagogu aizrautīgam darbam un audzēkņu panākumiem, interese par ģitāras spēli kopumā ir tikai palielinājusies. Domājot par izglītības programmas “Ģitārspēle” attīstību, skolai bija nepieciešams jauns un kvalitatīvs mūzikas instruments – klasiskā akustiskā ģitāra. Jauna un kvalitatīva instrumenta iegāde ir nozīmīgs priekšnosacījums talantīgo bērnu un jauniešu radošuma izkopšanai.