Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļa


Mūsu skolas audzēkņi ne tikai gūst panākumus profesionālos konkursos, bet arī piedalās novada un valsts vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādes, gūstot tajās godalgotas vietas.

Tas ir mūsu lielisko vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu nopelns un audzēkņu neatlaidīga darba rezultāts.

Nodaļas pedagogi:

Zinta Bāliņa

NODAĻAS VADĪTĀJA, ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJA

Gunta Bērziņa

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJA

Inga Ivanova

EKONOMIKAS SKOLOTĀJA

Inese Lazdiņa

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA

Aleksandrs Markulis

INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJS

Inna Rezgale

PSIHOLOĢIJAS SKOLOTĀJA

Vija Rozentāle

VĒSTURES UN KULTUROLOĢIJAS SKOLOTĀJA

Zane Rozīte

SPORTA SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Marina Strade

DABASZINĪBU SKOLOTĀJA

Erna Suharževska

KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJA