Zane Rozīte


Zane Rozīte

Sporta skolotāja


Par skolotāju:
Sportiska, smaidoša pret tiem, kuriem ir sporta tērpi.
Pasaules un Eiropas čempione basketbolā.

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Lai izdodas iecerētais, sapņi piepildās, jo dzīve patiešām ir skaista, apbrīno to!
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir bagātība, taupi un saudzē to.
Dzīve ir himna, izdziedi to!
Dzīve ir piedzīvojums, pieņem to!
Dzīve ir dzīve, izdzīvo to!”