Mūzikas teorijas nodaļa


Šķietami nemanāmu, tomēr ļoti nozīmīgu darbu ar visiem skolas audzēkņiem veic Mūzikas teorijas nodaļas pedagogi. Viņu vadībā visi jaunie mūziķi apgūst mūzikas teorijas pamatus, saprot, kā veidojas mūzika, un izzina mūzikas likumsakarības. Mūzikas literatūras stundas bagātina audzēkņu garu un padara viņus dzīves gudrus un dzīves jūtīgus.

Nodaļas pedagogi:

Sandra Dzelzkalēja

NODAĻAS VADĪTĀJA, MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

Ilona Aļļena

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

 

Iveta Lapiņa

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Mārīte Lodziņa

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

Anitra Rause

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju 

Ludmila Sniedze

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

 Elita Zviedrāne

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju