Mūzikas teorētisko priekšmetu mācību priekšmetu metodiskā komisija


Šķietami nemanāmu, tomēr ļoti nozīmīgu darbu ar visiem skolas audzēkņiem veic Mūzikas teorijas nodaļas pedagogi. Viņu vadībā visi jaunie mūziķi apgūst mūzikas teorijas pamatus, saprot, kā veidojas mūzika, un izzina mūzikas likumsakarības. Mūzikas literatūras stundas bagātina audzēkņu garu un padara viņus dzīves gudrus un dzīves jūtīgus.

Pedagogi:

Sandra Dzelzkalēja

METODISKĀS KOMISIJAS VADĪTĀJA, MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

Ilona Aļļena

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

 

Iveta Lapiņa

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Mārīte Lodziņa

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

Ludmila Sniedze

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

 Elita Zviedrāne

MŪZIKAS TEORIJAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju