Pasākumi reģionā


Informācija par konkursiem un semināriem, kurus rīko skola, sadarbībā ar KRIIC vai citiem partneriem; Informācija par konkursiem/semināriem, kuri notiek citur, bet Vidzemes skolu pedagogi/audzēkņi tajos piedalās;