Ludmila Sniedze


Ludmila Sniedze

Mūzikas teorijas priekšmetu skolotāja, kordiriģente, AKCMV absolvente


Par skolotāju:
L. Sniedze: “Savā pedagoģiskajā darbībā veidoju man uzticēto audzēkņu zināšanu un prasmju loku, pozitīvu pašvērtējumu un arī katra indivīda vērtības atzīšanu.
Ik stundu bērni apgūst socializēšanās prasmes, mācāmies jēgpilni un mērķtiecīgi sadarboties.”

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Visu, ko dzīvē darīsiet, dariet ar patiku, pacietīgi, rūpīgi.”