Ieva Lapšāne


Ieva Lapšāne

Kokles spēles skolotāja, AKCMV absolvente


Par skolotāju:

I.Lapšāne: “Kokles spēle tāpat kā pedagoģija ir gan mana aizraušanās, gan profesija. Šīs nodarbes manu mūžu saista jau 20 gadus un arvien bijuši jautājumi, izaicinājumi un gandarījuma brīži. J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā esmu ieguvusi mūzikas maģistra grādu, ir kokles spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja kvalifikācijas. Joprojām aktīvi koncertēju dažādos sastāvos, atskaņojot dažādu laikmetu, gadsimtu un stilu mūziku. Manu interesi saista nemitīga pašizglītošanās un nerimstoša vēlme izzināt pasauli sev apkārt. Ir apgūti dažādi kursi, tostarp Orff, Montessori, Bērnu nometņu vadītāju, studentu apmaiņas programma Sibeliusa akadēmijā u.c. Savas zināšanas šobrīd papildinu Latvijas Universitātē, studējot vadībzinības maģistrantūrā.”

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Saklausīt un iemīlēt mūziku, ko paši radāt!”

Saziņai: 

e-pasts: ieva.lapsane@inbox.lv