Imalda Pabiāna


Imalda Pabiāna

Vijoles spēles skolotāja, AKCMV absolvente


Par skolotāju:

I.Pabiāna: “1970.gadā sāku mācīt vijoles spēli Alūksnes mūzikas skolā. Sākot no 1973. gada, strādā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Šobrīd mācu vijoles spēli, bet esmu arī mācījusi arī vijoles spēles metodiku, stīgu instrumentu spēles vēsturi, daudzus gadus esmu bijusi stīgu instrumentu nodaļas vadītāja. Mani audzēkņi turpinājuši mācības mūzikas augstskolās, strādā reģiona mūzikas skolās, spēlē valsts orķestros. Liepājas simfoniskajā orķestrī spēlē Ginta Alžāne, “Sinfonietta Rīga” – Baiba Biezā, Latvijas Nacionālās Operas un Baleta orķestrī – Dace Rīdiņa.”

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Pacietību, darba spējas un arī spēles prieku!”