Fiona Mary Vilnīte


Fiona Mary Vilnīte

Vijoles spēles skolotāja


Par skolotāju:

F.Vilnīte: “Uzskatu sevi par vijoles entuziasti – man interesē viss par vijoli: sākot no vijoļspēles vēstures līdz mūsdienu aktualitātēm, vijoles konstrukciju, vijoļspēles pedagoģiju, metodiku un repertuāru. Vijoļspēli un pedagoģiju esmu mācījusies gan Anglijā, gan Latvijā, iegūstot bakalaura grādu vijoļspēles specialitātē Trinity College of Music / London University un mūzikas pedagoģijas maģistra grādu RPIVA.”

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Manuprāt, mūzikā svarīgākais ir prieks un iedvesma. To es arī novēlu audzēkņiem.”

Saziņai: 

e-pasts: fionavilnite@gmail.com