Izglītības programma “Diriģēšana”


Imants un Gido Kokari, Jānis Zirnis, Imants Cepītis un daudzi jo daudzi citi mūzikas pedagogi, kā arī lielāku un mazāku koru diriģenti – tie ir Alfrēdskolas Kordiriģentu nodaļas absolventi.

Kordiriģentu nodaļa Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā aizsākusies direktora, trompetista un kordiriģenta Kārļa Ozola laikā. Kopš pēckara gadiem, kad skolā sāka mācīt jaunos kordiriģentus, daudz kas ir mainījies, tomēr nemainīga palikusi Kordiriģentu nodaļas sniegtā iespēja – augt un Alfrēdskolā izaugt par vispusīgu un radošu personību. Daudzi no šodienas Vidzemes mūzikas skolu pedagogiem un diriģentiem – skolas absolventiem ne tikai diriģē, bet arī lieliski spēlē klavieres vai ērģeles.

Ilggadējās skolas kora diriģentes, skolotājas un Kordiriģentu nodaļas vadītājas Līgas Priedītes darba gados skolas koris guvis vērtējumu kā labākais starp mūzikas vidusskolām, kā arī sasniedzis izcilus rezultātus Dziesmu svētku Koru karos. Šodienas koris – labskanīgs savā daudzveidīgajā repertuārā – ir skolotāju Ivetas Lapiņas un Patrika Kārļa Stepes vadībā.

Pedagogi:

Patriks Kārlis Stepe

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VADĪTĀJS, KORA DIRIĢĒŠANAS SKOLOTĀJS

Evija Dāve

VISPĀRĒJĀS DIRIĢĒŠANAS SKOLOTĀJA

Iveta Lapiņa

KORA DIRIĢĒŠANAS SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju