Jana Karabeļņikova


Jana Karabeļņikova

Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare


Par skolotāju:

J.Karabeļņikova: “Pabeidzu mūzikas vidusskolu kā muzikologs un Maskavas Valsts pedagoģiskās universitātes mūzikas fakultāti kā koncertmeistare un klavierspēles skolotāja.
Esmu mācījusies dziedāt un diriģēt. No studiju laikiem strādāju par koncertmeistari ar vokālistiem un instrumentālistiem, klavierspēles un solfedžo skolotāju.
Vadu vokālo ansambli baznīcā.
Intereses: senā, baroka mūzika; klavihorda un vijoles spēle.”

Skolotājas vēlējums audzēkņiem:
“Klausieties mūziku labā atskaņojumā vairāk nekā paši spēlējiet!”

Saziņai: 

y.martinsone@gmail.com