Irita Merga


Irita Merga

Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare, AKCMV absolvente


Par skolotāju:

I.Merga: “Varu droši apgalvot, ka man patīk mans darbs – vislielāko gandarījumu sagādā audzēkņu, kuriem mācību process neiet gludi, mazie, bet viņiem tik vērtīgie sasniegumi. Uzskatu, ka mans uzdevums ir palīdzēt katram bērnam atklāt un attīstīt tieši viņa individuālo talantu.
Man ļoti patīk arī koncertmeistara darbs – vairāk nekā 20 darba gadu laikā esmu sadarbojusies kā ar pūšaminstrumentu, tā stīgu instrumentu spēlētājiem, taču mana sirds pieder korim. Kopā ar audzēkņiem koncertmeistara statusā gūti panākumi gan reģionāla, gan valsts un starptautiska līmeņa konkursos, esmu saņēmusi arī balvu kā labākā koncertmeistare.