AKCMV audzēkņi viesojas Cēsu novada pašvaldībā


Mācību priekšmeta “Sociālās zinības un vēsture” ietvaros mūsu skolas audzēkņi skolotāja Aivara Karlsona vadībā apmeklēja Cēsu novada pašvaldību.


Par viesošanos Cēsu novada pašvaldībā stāsta 2.kursa audzēkne Debora Dadzīte:


“Mēs, AKCMV 2. kurss, šī gada 24. janvārī bijām Cēsu novada pašvaldībā, kur mūs uzrunāja domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis un Komunikācijas un Klientu servisa pārvaldes vadītāja vietnieks Aleksandrs Abramovs. Mums tika stāstīts par domes darbu, tās pienākumiem un sadali.
A.Egliņš-Eglītis un A.Abramovs pastāstīja par savu amatu un to, kā nonākuši Cēsu domē.
Bija iespēja apskatīt domes sēžu zāli, saprast, kā darbojas deputātu runas mikrofoni un pašiem tos arī izmēģināt. Uzzinājām par dažiem 2023. gadam ieplānotajiem pasākumiem Cēsīs.
Apciemojuma beigās saņēmām ieteikumus un uzmundrinājuma vārdus, domājot paši par savām nākotnes karjeras iespējām.”