AKCMV audzēkņi koncertē Dzērbenes pilī


1.maijā Dzērbenes pilī notika jauno čellistu koncerts. Tajā piedalījās arī jaunie čellisti no mūsu skolas – Marlēna Java (4.klase), Rodrigo Brants (4.klase), Debora Dadzīte (3.kurss) un Laura Elza Urive-Espinosa (Sagatavošanas klase). Audzēkņi uzstājās gan solo gan ansambļos. Koncerts tika veltīts izcilajam čella spēles pedagogam Igoram Grapam.

    Liels paldies koncertmeistarēm Jūlijai Sokolovai un Inetai Javičai, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas vadībai, Ilzei Petrovskai, Dacei Zariņai un audzēkņu vecākiem par atbalstu!