Konsultācija un iestājeksāmens Bērnu Mūzikas skolā


Informācija interesentiem, kuri vēlas iestāties Bērnu Mūzikas skolā:

Konsultācija 29. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00, iestājeksāmens 30. augustā (laiks tiks precizēts konsultācijas laikā)  L. Kalēju ielā 4, tālrunis 64122587.  Detalizētāka informācija par uzņemšanas procesu un programmām šeit.