Aicinājums pieteikties Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendijai


Stipendiju pieteikšana.

Stipendijai var pieteikties katrs skolēns, kurš izpildījis komisijas noteiktos kritērijus. Skolēns izpilda pieteikuma anketu, kura atrodama DAF mājas lapā www.konkurss.lv sadaļā „DA fonda skolēnu stipendijas” un nosūta elektroniski (bez paraksta).

Datu pareizību par visiem savas skolas skolēniem apstiprina skolas vadība, kā arī nosaka stipendiju kandidātu prioritāro secību DAF mājas lapā www.konkurss.lv sadaļā „DA fonda skolēnu stipendijas” un nosūta elektroniski (bez paraksta).