AKCMV audzēknes saņem Teodora Reitera balvu


Sveicam 1.kursa audzēkni

Alisi Karlīnu Gāršu – ar iegūto 1.vietu,

5.klavieru klases audzēkni

Melissu Takanbekovu – ar iegūto 1.vietu

un 4.kursa audzēkni

Alisi Gavari – ar iegūto 1.vietu

Visas Latvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu!

Paldies skolotājiem 

Ilzei Mazkalnei,

Jānim Bērtiņam,

koncertmeistarei Ievai Sarjai!