AKCMV audzēkņi saņem Teodora Reitera balvu


Jau rakstījām, ka mūsu skolas audzēkņi guvuši izcilus panākumus Visas Latvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu: 1.kursa klavierspēles audzēkne Alise Gārša – 1.vietu, 4.kursa klarnetes spēles audzēkne Alise Gavare – 1.vietu un 5. klavieru klases audzēkne Melissa Takanbekova – 1.vietu.

21.oktobrī audzēkņi un pedagogi piedalījās Teodora Reitera balvas pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā un baletā.

Paldies skolotājiem Ilzei Mazkalnei, Jānim Bērtiņam un koncertmeistarei Ievai Sarjai par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!