Panākumi angļu valodas olimpiādē


Sveicam Cēsu novada angļu valodas olimpiādes

laureāti

Anniju Annu Zariņu ar iegūto 3.vietu!

Paldies skolotājai Zintai Bāliņai

par audzēknes sagatavošanu panākumiem!