Izcili panākumi Skatuves runas konkursā


Sveicam Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārtas (Vidzemes reģiona) laureātes

Alisi Siliņu ar iegūto Augstāko pakāpi
Katrīnu Avotiņu ar iegūto 1. pakāpi!

Paldies skolotājai Guntai Bērziņai
par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!