1.kursa labie darbi


Lielisks patriotiskās audzināšanas stundas piemērs!

Tā kā aprīlis ir Vislatvijas Lielās talkas mēnesis, 4.aprīlī, audzināšanas stundas laikā, 1.kursa audzēkņi audzinātāja Jāņa Jansona vadībā atjaunoja senu skolas tradīciju – sakopt pēc ziemas komponista Alfrēda Kalniņa vecāku kapavietu Cēsu vācu kapos.

Secinājums pēc stundas: iepazīta un sakopta memoriālā piemiņas vieta, kas ir cieši saistīta ar mūsu skolu, un svaigā gaisā labi un vērtīgi pavadīts laiks kopā ar kursabiedriem.