Panākumi Deju skatē


6. un 7. aprīlī Cēsīs un Vecpiebalgā notika tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Priecājamies, ka arī mūsu 4.kursa Dejas nodaļas audzēknes Paulas Āboliņas vadītie deju kolektīvi PA “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” tdk “Randiņš” (1.-2.klašu A grupa) un Nītaures kultūras nama tdk kolektīva “Šurumburums” 5.-9.klašu un 10.-12.klašu grupa ir ieguvuši attiecīgi I un II pakāpes Diplomus.
Sveicam Paulu un viņas vadītos deju kolektīvus!