Pūtēju orķestra koncerti


Mācību gada izskaņā AKCMV pūtēju orķestris pedagoga Aivara Radziņa devās divos koncertbraucienos. 18. maijā orķestris piedalījās Vidzemes novada skolēnu pūtēju orķestru festivālā Rūjienā “Rūjiena skan”, kur kopā ar jauniešiem no visa novada tika izspēlēts 2021.gada skolēnu Dziesmusvētku repertuārs un atdzīvināta pedagoga un diriģenta J.Akuļa iedibināta tradīcija pavasarī pieskandināt Rūjienas pilsētu tauru skaņām.

25.maijā pūtēju orķestris devās pie ārzemju draugiem uz Rokiškiem, Lietuvā. Sadarbība ar Rokišku Mūzikas skolu ilgst jau daudzu gadu garumā. Šoreiz orķestris piedalījās pūtēju orķestru festivālā kopā ar pūtējiem no Rokiškiem, Biržiem un Pasvāles.