Ērģeļklases audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Kurzemi


15. un 16. jūnijā skolas ērģeļklases audzēkņi kopā ar skolotājām Leldei Krastiņu un Sandru Tamani devās mācību ekskursijā uz Ventspili un Ugāli, sniedza koncertu Zlēku baznīcā. Šis brauciens deva daudz jaunu iespaidu un zināšanu, bija iespēja spēlēt vairākas atšķirīgas ērģeles, klausīties ērģeļmeistara Jāņa Kalniņa izglītojošo stāstījumu par reģiona kultūrvēsturi un instrumentiem, grupa apskatīja arī Ventspils jauno koncertzāli.