Papilduzņemšana Akordeona klasē


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skola izsludina papilduzņemšanu mācībām Akordeona klasē.

Iestājpārbaudījums notiks 13. septembrī plkst. 16.00 Raunas ielā 12-2, 3.stāvā, 1317. kabinetā.

Tālrunis uzziņām 26496949.