Notika audzēkņu organizēts pasākums “Koncerts pēc izvēles”


6.februārī Mūzikas skolas zālē notika neparasts, bet ļoti gaidīts notikums- audzēkņu patstāvīgi sagatavots koncerts ar pašu izvēlētu repertuāru.

Ideja par šāda veida pasākumu radās jau pirms gada, kad, audzēkņiem atbildot uz jautājumiem par mūzikas un mūzikas skolas nozīmi viņu dzīvēs, skaidri izkristalizējās skolēnu vēlme – sarīkot koncertu, kura programmu varētu izvēlēties paši.

Tagad šis sapnis piepildījās – uzstājās Emīlija Millere un Mare Pāsa no 3.klases, Eduards Mūrnieks no 4.klases, Elizabete Ance Spožuma un Elīza Baumane no 7.klases, kā arī Matīss Zaļaiskalns no 8.klases. Vēl daži mākslinieki pēdējā brīdī atsauca savu uzstāšanos.

Kopumā pasākums bija ļoti veiksmīgs, jo, katru skaņdarbu klausoties, varēja dzirdēt, ka audzēkņi muzicē ar patiesu prieku!

Jāpiebilst, ka uz šo koncertu bija atnākusi arī vienas dalībnieces māmiņa, kas izteicās, ka šis koncerts ar bērnu pašu izvēlētu programmu ir atstājis uz viņu lielu iespaidu un sagādājis patiesu prieku!

Ja audzēkņi paši vēlēsies, šādus koncertus būs iespējams rīkot arī turpmāk. Protams, arī pedagogi ir gandarīti, ka stundās mācītais skolēniem noder, strādājot un mācoties patstāvīgi.

Koncerta afišu veidoja Elizabete Ance Spožuma, par saldo cienastu gādāja Elīza Baumane. Audzēkņu sapņus īstenot mudināja skolotāja Anitra Rause, koncertā klāt bija arī skolotājas Gaida Kurcena un Benita Zvīgule.