AKCMV audzēkņi sniedz koncertu Valkā


12. februārī J.Cimzes Valkas mūzikas skolā norisinājās pasākums “Viena instrumenta stāsts: Valgas – Valkas instrumentu dienas”, kura ietvaros skolas klavierspēles audzēkņi sniedza koncertu. Koncertā piedalījās: Viktorija Raiska (2.klase, sk. Benita Zvīgule), Radomirs Ponomorjovs (3.klase, sk. Aija Bārdiņa), Keita Koreņkova (4.klase, sk. Ilze Mazkalne), Melissa Takanbekova (6.klase, sk. Ilze Mazkalne), Jānis Miliševskis (1.kurss, sk. Benita Zvīgule), Edvards Kaļva (1.kurss, sk. Ilze Mazkalne) un Alise Gārša (2.kurss, sk. Ilze Mazkalne).

Foto no www.valka.lv, autors: I.Leitis