Norisinās apspriede par profesionālās ievirzes izglītības programmu pilnveidi mūzikā


Šodien, 3.martā, Latvijas Nacionālā kultūras centra aicināti, skolā pulcējas Vidzemes reģiona mūzikas skolu pārstāvji, lai piedalītos sabiedriskajā apspriešanā par kultūrizglītības programmu pilnveidi. Ar muzikālu sveicienu apspriedi atklāja AKCMV audzēkņu Trio “Insolito” (Olīvija Lu (vijole), Alise Siliņa (akordeons) un Pauls Ēriks Skujiņš (čells)).