Audzēknim panākumi sacerējumu konkursā


Sveicam 1.kursa audzēkni Edvardu Kaļvu ar iekļūšanu konkursa “Mans svētdienas rakstu darbs” finālistu sastāvā!

Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu, Jāņa Akuratera muzejs šogad aicināja 5.–12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā, rakstot darbu par kādu no dotajām tēmām, par kurām arī pati dzejniece rakstījusi skolas laika domrakstos un savā dzejā.
Edvards rakstīja savu sacerējumu par tematu “Aiz manas mājas ir ezers – / Viss debesu spožums tur mīt… (Laima Akuratere)”, un 174 darbu konkurencē audzēkņa darbs ir izvirzīts konkursa finālā.

Paldies skolotājai Guntai Bērziņai par audzēkņa sagatavošanu panākumiem!