Svinīgais mācību gada sākums


1.septembrī AKCMV kolektīvs atzīmēja atkalredzēšanās prieku Cēsu Pils parkā. Svētki sākās ar nelielu koncertu skolas pedagogu izpildījumā. Klausītājus priecēja kameransamblis – Lelde Krastiņa (klavieres), Elita Ezermale (flauta) un Ilze Petrovska (čells), – sitaminstrumentu duets Vigo Račevskis un Raitis Viļumovs, un stīgu kvartets (Andris Riekstiņš, Ilze Petrovska, Fiona Vilnīte un Agnis Krūzītis).

Klātesošos uzrunāja skolas direktors Vigo Račevskis un mūzikas skolas struktūrvienības vadītājs Guntars Mazkalns, kuri iepazīstināja ar jaunajiem mūzikas skolas 1.klases audzēkņiem, dāvinot nošu burtnīcu un zīmuli. G.Mazkalns apsveica mūzikas skolas audzēkņus, kuri pagājušajā mācību gadā ir mācījušies teicami un izcili. Direktora vietnieces mācību darbā p.i. Irita Merga iepazīstināja ar pagājušā mācību gada sasniegumiem un aicināja uz skatuves tos audzēkņus, kuri pagājušajā mācību gadā ir ieguvuši godalgotas vietas olimpiādes un konkursos, kā arī tos, kuri ir palīdzējuši dažādu aktivitāšu organizēšanā un norisē. Ar skaļiem aplausiem tika sagaidīti 1.kursa audzēkņi un audzinātāja Signe Klāva.