Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”


No 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 30. oktobrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 3400 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās hromatisko basa kokli un marimbu.
Kokles spēles klase skolā darbojas vairāk nekā 60 gadus. Lielā mērā visa Dziesmu svētku koklētāju un kokļu ansambļu kustība vēsturiski aizsākusies tieši Cēsīs. Audzēkņi aktīvi piedalās gandrīz visos ar kokles spēli saistītajos koncertos, festivālos un konkursos. Skolas koklētāju ansamblis ir gan Dziesmu svētku dalībnieks un laureāts, gan regulāri koncertē Latvijā un ārpus tās. Skolas jaunie koklētāji gūst panākumus arī individuāli, piedaloties valsts konkursos un iegūstot godalgotas vietas. Projekta ietvaros iegādātajai jaunajai hromatiskajai basa koklei ir plašāks skaņas diapazons, un jauns instruments ir nozīmīgs priekšnosacījums audzēkņu izcilības veicināšanā un starptautiskas konkurētspējas nodrošināšanā.
Sitaminstrumentu spēles klase AKCMV darbu aizsākusi 1975. gadā. Gadu gaitā Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi ir neaizstājami skolas ansambļos un orķestros, daudzi no vidusskolas jaunajiem mūziķiem ir piedalījušies konkursos un guvuši jomas profesionāļu atzinību, bet vēl vairāk ir to, kuri sitaminstrumentu spēli apgūst fakultatīvi, lai papildinātu savas profesionālās prasmes un gūtu jaunas zināšanas izvēlētajā radošajā profesijā.
Palielinoties audzēkņu skaitam un interesei par sitaminstrumentu spēli un domājot par izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” attīstību, skolai ir nepieciešami jauni un kvalitatīvi mūzikas instrumenti. Līdz šim AKCMV bija viena marimba, kuras augstums nebija regulējams. Augstuma regulēšanas funkcija ir ļoti būtiska mazāko klašu audzēkņiem, kuriem šobrīd ir nepieciešams papildus paaugstinājums, lai pilnvērtīgi varētu spēlēt mūzikas instrumentu. Projektā iegādātā marimba ir ar regulējamu augstumu, līdz ar to jaunāko klašu audzēkņiem ir daudz drošāk spēlēt instrumentu, jo nav nepieciešams paaugstinājums.