AKCMV mācību process no 11.01.2021.


Mūzikas skolas 1.-6. klašu audzēkņiem atsāk mācības attālināti no 11.01.2021.
Mūzikas skolas 7.-8. klašu audzēkņi un Mūzikas vidusskolas audzēkņi II semestrī mācības turpina attālināti.

Rīkojums par mācību procesu II semestrī