Sēru vēsts


„Atmiņas kā kvēlas ogles –
Tavu darbu atspīdums
Nāks no saules, vēja, zemes –
Sirdīs nebeigs starot mums.”
/Vēsma Kokle – Līviņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Porieša tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
Mūsu atmiņās bijušais Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas koledžas direktors paliks kā atsaucīgs kolēģis un talantīgs komponists.
Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš!

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kolektīvs

 

Foto: Ekrānuzņēmums no Facebook/Latvijas Radio 3