AKCMV Radošā projektu nedēļa 2021. 1.diena “Dabas diena”


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā no 15. līdz 19.martam norisinās radošo projektu nedēļa.
Projektu nedēļas mērķis ir atslogot audzēkņus no nogurdinošajām tiešsaistes mācībām un rosināt praktiskās situācijās un uzdevumos pielietot gūtās zināšanas un prasmes. Radošo projektu izpildei nepieciešamas gan mūzikas teorijas, solfedžo, kompozīcijas, mūzikas literatūras, dejas, ritmikas, savas specialitātes mācību priekšmetu zināšanas, gan latviešu valodas un literatūras, sporta, datorzinību stundās apgūtais, gan radošu risinājumu meklējumi nestandarta situācijām. Radošie projekti ir lielisks veids starppriekšmetu saiknes veidošanai un kompetencēs balstīta mācību satura iedzīvināšanai.

“Dabas dienā” audzēkņi, izmantojot 20.gadsimta kompozīcijas tehniku, sacerēja nelielu mūzikas fragmentu, izmantojot dabas skaņas un mūzikas instrumentu, to arī atskaņoja.

Kā izdevās – varam noklausīties!