AKCMV mūzikas skolas absolventi saņem apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi instrumentspēlē


Maija izskaņā apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi instrumentspēlē saņēma 16 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas mūzikas skolas absolventi. Nelielajā svētku brīdī mūzikas skolas pagalmā Cēsu vecpilsētu pieskandināja muzikāli sveicieni no absolventiem. Jaunie mūziķi saņēma laba vēlējumus no skolas direktora Vigo Račevska, mūzikas skolas vadītāja Guntara Mazkalna un saviem specialitātes pedagogiem.

Apliecību saņemšana tika organizēta, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.