1. septembra svētki AKCMV


1. septembrī AKCMV kolektīvs atzīmēja atkalredzēšanās prieku Cēsu Pils parkā. Svētki sākās ar nelielu koncertu skolas pedagogu un audzēkņu izpildījumā. Klausītājus ar radošu priekšnesumu pārsteidza 4.kursa audzēknes – Katrīna Avotiņa, Violeta Hedviga Bēra, Anete Dane, Selva Ervalde un Laima Lodiņa. Koncerta turpinājumā priecēja džeza trio – Toms Mikāls (klavieres), Zintis Žvarts (saksofons) un Vigo Račevskis (sitaminstrumenti) –, 4.kursa Vokālās mūzikas nodaļas audzēknis Gabriels Zavadskis un stīgu kvartets (Andris Riekstiņš, Ilze Petrovska, Fiona Vilnīte un Agnis Krūzītis).

Klātesošos uzrunāja skolas direktors Vigo Račevskis un mūzikas skolas struktūrvienības vadītājs Guntars Mazkalns, kuri iepazīstināja ar jaunajiem mūzikas skolas 1.klases audzēkņiem, dāvinot nošu burtnīcu un zīmuli. G.Mazkalns apsveica mūzikas skolas audzēkņus, kuri pagājušajā mācību gadā ir mācījušies teicami un izcili. Direktora vietniece mācību darbā Irita Merga iepazīstināja ar jaunajiem pedagogiem, pagājušā mācību gada sasniegumiem un aicināja uz skatuves 1.kursa audzēkņus un audzinātāju Ilzi Žvarti.