Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija”


No 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 27. septembrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 2500 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās oboju.

Obojas spēle šogad ir jaunums, kuru AKCMV piedāvā apgūt gan vidusskolas līmenī (profesionālā vidējā izglītība), gan bērnu mūzikas skolas līmenī (profesionālās ievirzes izglītība).

Oboja ir koka pūšaminstruments. Tas pieder pie dubultmēlīšu instrumentu saimes, jo skaņa tiek radīta, ievibrējot no bambusniedres pagatavotu iemuti, ko sauc par mēlīti. No mēlītes lielā mērā ir atkarīgs instrumenta skanējums. Lai gan obojas ziedu laiki bija baroks, pateicoties īpatnējam skaņas tembram, tā ir sastopama arī džezā, rokmūzikā un popmūzikā. Tomēr lielākoties oboja tiek izmantota akadēmiskajā mūzikā kā solo, ansambļa vai orķestra instruments.