AKCMV notika seminārs Vidzemes reģiona mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem


25.oktobrī AKCMV norisinājās seminārs “Mūzikas teorētiskie priekšmeti profesionālās ievirzes izglītībā”, kurā tika aicināti piedalīties Vidzemes reģiona mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogi. Semināra apmeklētājiem bija iespēja vērot divas atklātās stundas – 1.kursa Mūzikas teorijas stundu pie skolotājas Sandras Dzelzkalējas un 1.kursa Solfedžo stundu pie skolotājas Ivetas Lapiņas. Savā pieredzē ar pedagogiem dalījās AKCMV solfedžo skolotāja Elita Zviedrāne un AKCMV pedagogs, mūziķis Mārcis Kūlis. Tāpat semināra apmeklētājus uzrunāja Latvijas Nacionālā kultūras centra eksperti Kārlis Jēkabsons un Ina Masule, kuri informēja par aktualitātēm Mūzikas profesionālās ievirzes izglītībā.